KFOP Aktualności

Aktualności

Konferencja Otwierająca - 20 czerwca 2013 r. Hotel Ambasadorski, Rynek 13-14, 35-064 Rzeszów

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” zaprasza do udziału w Konferencji Otwierającej projekt pn. „ZASZTAR – Zintegrowany System Zarządzania Terytorium Aglomeracji Rzeszowskiej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Konferencja odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. w Hotelu Ambasadorskim, Rynek 13-14, 35-064 Rzeszów.

 

Głównym tematem konferencji będzie przedstawienie idei projektu oraz prezentacja wstępnych wyników analizy dotyczącej spójności przestrzennej Aglomeracji Rzeszowskiej.

Podczas spotkania, którego gośćmi będą samorządy członkowskie Aglomeracji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego, omówione będą wyzwania w zakresie wizji funkcjonowania Aglomeracji Rzeszowskiej w ramach i po zakończeniu realizacji projektu. Zaprezentowane zostaną także założenia dotyczące internetowego systemu służącego do zarządzania informacją przestrzenną na terenie Aglomeracji Rzeszowskiej (ZASZTAR), który powstanie w ramach projektu.

lista aktualności

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Partnerzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2019 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: