KFOP Aktualności

Aktualności

Konferencja nt. Strategii Karpackiej

2 kwietnia 2014r. w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona strategii karpackiej zorganizowana z inicjatywy Pana Tomasza Poręby - posła do Parlamentu Europejskiego.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska reprezentował Pan Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z państw karpackich - Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier i Ukrainy.

Strategia dla Karpat to dokument, który koordynowałby działania na rzecz rozwoju Karpat - regionu niezwykle bogatego kulturowo, ale jednocześnie obejmującego najbiedniejsze tereny Unii Europejskiej. „Mamy gotowy pomysł, jak do tej strategii dojść, mamy gotowy dokument, jak ta strategia powinna wyglądać. Potrzebna jest wola polityczna, potrzebna jest wola  rządów krajów regionu karpackiego” – mówił europoseł Tomasz Poręba. „Inicjatywa powstania takiej strategii musi wyjść od szefów rządów krajów karpackich, a naszym celem jest przekonanie polskiego rządu, aby to właśnie Polska bardzo mocno postawiła tę sprawę w Brukseli” – podkreślił. Strategia Karpacka jest wielką szansą dla Podkarpacia. Dlatego w jej tworzenie aktywnie włączył się samorząd województwa podkarpackiego, powołując pełnomocnika ds. Strategii Karpackiej. Zabiega o powołanie w Rzeszowie Biura UNGC, czyli biura ds. strategii karpackiej, które będzie się zajmowało tworzeniem tej strategii. Poręba podkreślał dotychczasowe pozytywne przykłady zaangażowania zarówno władz lokalnych jak i organizacji pozarządowych czy przedstawicieli świata nauki. „Liczne projekty instytucjonalne i obywatelskie realizowane w obszarze współpracy akademickiej, młodzieżowej, gospodarczej a także medialnej świadczą o konieczności podniesienia znaczenia regionu Karpat w hierarchii europejskiej współpracy i rozwoju. Istniejące już dobre praktyki i inicjatywy w regionie Karpat dowodzą, że możemy w krótkim czasie osiągnąć konkretne efekty w zakresie współpracy akademickiej - tutaj świetnym przykładem jest Uniwersytet Karpacki - jak również środowiskowej, infrastrukturalnej czy międzyregionalnej, o czym świadczy projekt Horyzont Karpacki. Powinno to stanowić dla nas wszystkich zachętę do podejmowania dalszych działań na rzecz pogłębiania współpracy w ramach państw regionu Karpat” - przekonywał europoseł.

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska juz od ponad 10 lat zabiega o to, aby temat Karpat był przedmiotem dyskusji zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, w tym Komisji Europejskiej. Dlatego nasze działania skupiały się głównie wokół utworzenia w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 specjalnego programu dla Karpat, który w sposób kompleksowy, poprzez dostepne instrumenty finansowe, mógłby wesprzeć obszar Karpat będący najbiedniejszym regionem Europy, ale jednocześnie obszar o ogromnym potencjale kulturowym i turystycznym.

lista aktualności

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Partnerzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2020 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: