KFOP Aktualności

Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDY TOUR - wolne miejsca!!


Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska pragnie serdecznie zaprosić do udziału  w 3-dniowej WIZYCIE STUDY TOUR po uzdrowiskach zlokalizowanych w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Wizyta odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2014 roku w ramach  mikroprojektu pn. „Promocja potencjału Karpat - stworzenie transgranicznej platformy promocyjnej”. Mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie z Zrzeszeniem Samorządów “Euroregion Karpaty – Ukraina” w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Wizyta zaplanowana jest dla 20 UCZESTNIKÓW: touroperatorów, przedstawicieli branży turystycznej i uzdrowiskowej lub organizacji aktywnie uczestniczących w promowaniu leczenia uzdrowiskowego oraz zdrowego trybu życia.

Celem wizyty jest prezentacja ofert i infrastruktury usługowej uzdrowisk z obwodu lwowskiego, poznanie problemów i działań służących rozwojowi miejscowości uzdrowiskowych na Ukrainie oraz wymiana doświadczeń i informacji na temat stosowanych metod leczenia w poszczególnych ośrodkach uzdrowiskowych w województwie podkarpackim i w obwodzie lwowskim. Projekt wpisuje się w proces wdrażania przez Euroregion Karpacki Strategii Marki Karpackiej CARPATHIA. Projekt przyczyni się do wspierania i upowszechniania leczenia uzdrowiskowego w uzdrowiskach położonych w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego.                          

Organizatorzy zapewniają uczestnikom wizyty zwiedzanie obiektów agroturystycznych, zapoznanie się z ofertą medyczną i turystyczną uzdrowisk zlokalizowanych na trasie Rzeszów – Szkło – Truskawiec – Shidnica – Morszczyn – Rzeszów, zakwaterowanie, wyżywienie oraz tłumacza.


Uprzejmie proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w wizycie poprzez przesłanie wypełnionego formularza do dnia 16.06.2014 roku na adres e-mailowy mwedrychowicz@karpacki.pl. O uczestnictwie w wizycie decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji proszę o kontakt pod numerem telefonu 17 857 63 69. Osobą kontaktową w tej sprawie jest Pani Monika Wędrychowicz – Koordynator projektu.     
                                                                                                                 

 

lista aktualności

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Partnerzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2020 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: