KFOP Aktualności

Aktualności

Forum Organizacji Pozarządowych w Krośnie

Pomysł zorganizowania Forum Organizacji Pozarządowych w Krośnie był
wynikiem systematycznego wzrostu ilości krośnieńskich organizacji
pozarządowych, które wykazywały potrzebę integracji tego środowiska oraz
wzmocnienia dialogu z samorządem lokalnym. Obecnie w Krośnie funkcjonuje
około 180 organizacji pozarządowych. Od 2003 r. władze samorządowe
podejmują działania na rzecz integracji sektora pozarządowego, organizując
dwa razy do roku, zazwyczaj wiosną i jesienią spotkania w postaci Forum,
na które zawsze licznie i chętnie przybywają przedstawiciele krośnieńskich
organizacji.

Na Forum zapraszani są przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Krosna. Celem Forum jest m.in. ocena współpracy samorządu z organizacjami, wypracowanie priorytetów współpracy na kolejny rok, podsumowanie realizacji zadań gminy przez NGO oraz podejmowanie najbardziej aktualnych tematów i problemów organizacji pozarządowych w Krośnie. Dla wielu z nich Forum jest okazją wymiany doświadczeń. Dowodem zainteresowania, a zarazem poparcia przez organizacje tej inicjatywy, jest zwiększająca się z każdym rokiem liczba uczestniczących w niej osób.

 

Podczas tegorocznego Forum 15 kwietnia 2013 r., przez Pana Dawida Laska - Wiceprezesa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,  zostaną zaprezetowane cele strategiczne i misja działania Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych, który jest efektem realizacji projektu "Systemowy projekt sieciowy Euroregionu Karpackiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania

lista aktualności

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Partnerzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2019 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: