KFOP Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o naborze Wniosków

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, które pełni rolę Instytucji Wdrażającej projekt "Alpejsko - Karpacki Most Współpracy" zaprasza do składania Wniosków o dofinansowanie w ramach II naboru do Funduszy Grantowych:

  • Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu  oraz
  • Funduszu Study Tour.


Drugi nabór Wniosków trwa od 2 kwietnia do 10 maja 2013 r. Budżet II naboru wniosków w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu wynosi: 1 953 327,46 PLN, natomiast w ramach Funduszu Study Tour: 2 321 531,30 PLN.

Podstawowe informacje na temat poszczególnych Funduszy, takie jak: cele, podmioty kwalifikujące się do otrzymania dofinansowania, wysokość i poziom dofinansowania znajdują się w zakładce Fundusze Grantowe na stronie internetowej projektu: www.alp-carp.com 

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie należy dokładnie zapoznać się z "Wytycznymi dla Beneficjentów" dla właściwego Funduszu oraz wypełnić formularz Wniosku o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją. Wytyczne, formularz Wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcja do wypełniania Wniosku, a także załączniki do uzupełnienia znajdują się w katalogu Dokumenty dla Wnioskodawców.

 

Należy postępować ściśle według Wytycznych stosownych dla danego Funduszu! Pytania dotyczące Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu i Funduszu Study Tour prosimy kierować do Biura Wdrażania Funduszy Grantowych Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przy ul. Rynek 16, 35-064 Rzeszów, tel. 17 852 52 05, fax 17 862 20 73, e-mail: bwfg@alp-carp.com

Zapraszamy do składania Wniosków!

lista aktualności

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Partnerzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2019 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: