KFOP Członkowstwo KFOPJAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ CZŁONKOWSKĄ

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ CZŁONKOWSKĄ

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ CZŁONKOWSKĄ

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych jest otwartą formą współpracy, dobrowolnym porozumieniem równoprawnych organizacji pozarządowych zwanych Członkami, działających na podstawie Regulaminu. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, kontaktów, promocja dobrych przykładów, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych poprzez organizowane spotkania biznesowe, szkolenia , warsztaty, oraz panele dyskusyjne.

Aby zostać członkiem Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych należy:

1. Zaakceptować Regulamin KFOP 
2. Wypełnić i przesłąc do Stowarzyszenia podpisaną Deklarację Partnerstwa stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu
3. Wypełnić  Formularz z danymi kontaktowymi.


Przyjmowanie członków do Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych następuje na podstawie decyzji Komitetu Krajowego KFOP.

W przypadku przeszkód uniemożliwiających członkostwo w Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych Komitet Krajowy KFOP przedstawia zainteresowanym uzasadnienie swojej decyzji.


Przyłącz się!
 

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2021 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: