KFOP Członkowstwo KFOPKORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA:

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA:

Dlaczego warto się do nas przyłączyć?

Dlaczego warto się do nas przyłączyć?

Bez względu na rodzaj i zasięg prowadzonej działalności wszyscy mamy podobne problemy: brak dostępu do informacji o grantach, problemy ze znalezieniem partnerów, wymianą doświadczeń, dostępem do szkoleń. Ponadto, gdy otoczenie prawne nie sprzyja naszemu rozwojowi, samodzielnie nie mamy żadnego wpływu na zmianę niekorzystnych regulacji. Pojedynczy głos małej organizacji nie jest dobrze słyszalny. Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych "opiekuje się" organizacjami członkowskimi i jest szansą rozwoju dla dużych i małych organizacji.

Przynależność do KFOP to:

- uprawnienie do korzystania z internetowej platformy komunikacyjnej Euroregionalnego Systemu Współpracy ESW umożliwiającego usprawnienie, automatyzację i standaryzację procesu zarządzania współpracą partnerów w ramach Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych (KFOP) w formie zaprojektowanej i wdrożonej aplikacji informatycznej KFOP-int
- promocja instytucji na stronie internetowej Forum,
- uprawnienie do otrzymywania w formie elektronicznej newslettera,
- możliwość znalezienia wiarygodnego partnera do współpracy poprzez korzystanie z tworzonej bazy kontaktowej NGO w ramach KFOP,
- możliwość wymiany doświadczeń,
- udział w wartościowych szkoleniach i konferencjach,
- wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe,
- możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji, doradztwa doświadczonych ekspertów zajmujących się problematyką III sektora,
- możliwością korzystania z nieodpłatnych świadczeń wolontariuszy,
- możliwość sfinansowania swoich pomysłów i pasji.

Warto się do nas przyłączyć - łatwiej nas dostrzegą gdy będziemy razem!
 

 

 

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.:

Dawid Lasek
Koordynator projektu
dlasek@karpacki.pl

Monika Wędrychowicz
Asystent projektowy
mwedrychowicz@karpacki.pl 

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2021 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: