KFOP O Projekcie

O Projekcie

„Systemowy projekt sieciowy Euroregionu Karpackiego”

Projekt współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.
Stanowi odpowiedź na zidentyfikowane i opisane problemy związane z tworzeniem i zarządzaniem wielosektorowym instytucjonalnym partnerstwem w ramach Euroregionu Karpackiego na pograniczu polsko –słowackim.

Wartość całkowita projektu wynosi 304 900,00 EUR z czego 257 025,13 EUR dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
    
OKRES REALIZACJI:
01.04.2011 r.  - 30.09.2012 r.

Współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

 

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2021 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: