KFOP O ProjekcieWSKAŹNIKI PROJEKTU

WSKAŹNIKI PROJEKTU

„Systemowy projekt sieciowy Euroregionu Karpackiego”

I ETAP

Liczba  konferencji 1
Liczba uczestników konferencji otwierającej 100
Liczba spotkań Zespołu Projektowego 6
Liczba uczestników Zespołu Projektowego 12
Liczba sesji konsultacycjnych 2

 

II ETAP

Liczba wydanych "Atlasów organizacji pozarzadowych EK" 3 000
Gadżety reklamowe 2 000
Liczba wizyt studyjnych 1
Liczba przeprowadzonych szkoleń 24
Liczba uczestników szkoleń 80

 

ETAP III

Internetowa Platforma Komunikacyjna ESW 1

Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu obsługi

platformy ESW

6
Liczba uczestników szkoleń 120
Dokument Strategiczny 2 000
Liczba  konferencji 1

 

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2021 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: