KFOP Oferta KFOPPlatforma ESW

Platforma ESW

Euroregionalny System Współpracy

Stanowi internetową platformę komunikacyjną umożliwiającą zarządzanie kontaktami w sieci, usprawnienie, automatyzację i standaryzację procesu zarządzania współpracą partnerów w ramach Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych w formie zaprojektowanej i wdrożonej aplikacji informatycznej KFOP-int, w ramach realizowanego projektu „Systemowy projekt sieciowy Euroregionu Karpackiego”.

Celem ESW jest:
Realizacja misji Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki poprzez organizację partnerstwa podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w celu opracowywania i realizacji wspólnych strategii, programów i projektów.

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2020 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: